adsense_in_article_test


Dizzy Gillespie Quintet - BBC Jazz 625 (Live) 음악 관련 유튜브
디지 길레스피 퀸텟(Dizzy Gillespie Quintet) - BBC 재즈 625 공연(1966년)

Dizzy Gillespie - trumpet
James Moddy - saxophone/flute
Kenny Barron - piano
Chris White - bass
Rudy Collins - drums


곡 목록 (괄호 안은 위 동영상에서 대략의 시작 위치)
And Then She Stopped (2:06)
Tin Tin Deo (7:20)
Mmm Hmm (16:05)
No More Blues (21:25)
Dizzy's Blues (32:50)덧글

댓글 입력 영역
* 비로그인 덧글의 IP 전체보기를 설정한 이글루입니다.통계 위젯 (화이트)

17498
3008
2317894

2019 대표이글루_IT

B-Side